For underentreprenører og ansatte

 • Daglig leder

 • Verneombud

 • Innføringskurs

Hvorfor online-kurs på polsk?

 • Språk ikke lenger til hinder for god og systematisk internkontroll
 • Kostnadseffektiv innlæring som gjør det lettere å prioritere HMS

Kurs for de fleste bransjer!

 • Bygg- og anleggsbransjen best representert

Innføringskurset er en introduksjon til det norske regelverket (ikke lovpålagt kurs):

 • Bidrar til økt forståelse for betydningen av HMS blant øvrige ansatte
 • Støtter opp om Verneombudets rolle

«HMS-online på polsk» oppfyller kravene til HMS-opplæring for arbeidsgiver og verneombud i henhold til arbeidsmiljøloven. At kursene nå tilbys på polsk, har å gjøre med at det skal bli lettere for polsktalende å innføre og etterleve et systematisk HMS-arbeid.

Det settes søkelyset på forskjeller i arbeidskultur mellom Norge og Polen og vi benytter aktuelle norske begreper der det er hensiktsmessig. I kursene har vi henvisninger til relevante forskrifter, lover og regler (de mest sentrale - som Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften, Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav - er oversatt). Alle som gjennomfører våre interaktive kurs får utstedt et sertifikat.

Noen av temaene som fokuseres er:

 • Blikk på forskjeller i arbeidskultur
 • Arbeidsgiver og arbeidstaker – rettigheter og plikter
 • HMS rutiner
 • Internkontroll, HMS plan
 • Risikovurdering
 • Bedriftshelsetjeneste, AMU
 • Verneombud
 • Registrerings- og meldeplikt
 • Ansettelse
 • Arbeidstid
 • Egenmelding
 • Sykefravær
 • Vern mot diskriminering
 • Arbeidstilsynet
 • Tariffavtaler – minstelønn
 • Solidaransvar
 • Forsikringer
 • OTP
 • Permittering
 • Dagpenger
 • Fagforeninger
 • Faresymboler